Jesteśmy DGP

Wyzwania, przed którymi stoją rozwijające się przedsiębiorstwa wymagają profesjonalnego podejścia. Firmy aspirujące do roli liderów branży potrzebują zaufanych doradców, którzy będą skutecznie wspierać i zabezpieczać ich interesy.

Płynna komunikacja – znalezienie wspólnego języka oraz szybkie zrozumienie istoty sprawy to klucz do udanej współpracy. Rozumiemy biznes i biznes rozumie nas. Analizujemy szczegóły i pomagamy kreować strategię, aby znaleźć najlepszą drogę do celu. Działamy skutecznie. Przewidujemy dwa kroki naprzód.

Nasi klienci to ambitni wizjonerzy. Ich upór, konsekwencja i pomysłowość w pokonywaniu przeciwności stanowią dla nas codzienną inspirację.

 

DGP Kraków Doniec Górecki Potoplak

 

 

 • Zadaniem biznesu jest przekształcenie zmian w innowacje, a więc w nowy biznes.

  - Peter Drucker -

Nasze usługi

Stale powiększamy ofertę naszych usług dostosowując ją do nowych wymagań rynku

Doradztwo Prawne
Doradztwo Podatkowe
Corporate Finance
Fundusze UE

0
Załatwione Sprawy

0
Dofinansowane Wnioski

2900000000
Pozyskane Środki

0
Projekty Emisyjne

Zespół DGP

Poznaj nasz zespół i zobacz, kto będzie zajmował się Twoją sprawą

 • Paweł Doniec

  Wspólnik Zarządzający / Radca Prawny
  Paweł Doniec
  Wspólnik Zarządzający / Radca Prawny
  Specjalizacje: prawo budowlane, prawo handlowe, prawo spółek, sukcesja biznesu

  Języki: angielski, rosyjski, francuski

  Przez trzy lata należał do zespołu działu prawnego Grupy Kapitałowej Salwator. W latach 2011-2015 był wspólnikiem w Krakowskiej Kancelarii Prawa Gospodarczego. Na zlecenie przedsiębiorstw, samorządów i zrzeszeń przedsiębiorców przeprowadził ponad 850 godzin szkoleń dla przedsiębiorców dotyczących między innymi sukcesji w biznesie, zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, niebezpiecznych zapisów w umowach z sieciami handlowymi. Pełnił funkcję wykładowcy studiów MBA (ASBIRO). Posiada duże sukcesy w procesach przed sądami wszystkich instancji, Sądem Najwyższym i sądami administracyjnymi. Dysponuje bogatym doświadczeniem w obsłudze prawnej przedsiębiorstw, przede wszystkim z branży produkcyjnej, deweloperskiej, budowlanej i hotelarskiej.

  Wspólnik w DGP. Zajmuje się projektami deweloperskimi, negocjowaniem umów handlowych i budowlanych, szeroko pojętym prawem spółek, zabezpieczaniem majątku osobistego przedsiębiorców, a także zagadnieniami związanymi z sukcesją biznesu i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

  Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2011 ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

  Interesuje się historią i odkrywaniem miejsc zapomnianych.

   

 • Michał Górecki

  Wspólnik Zarządzający / Radca Prawny
  Michał Górecki
  Wspólnik Zarządzający / Radca Prawny
  Specjalizacje: obsługa korporacyjna, rynek kapitałowy i obsługa inwestycji, procesy restrukturyzacyjne, negocjowanie umów gospodarczych, rynek infrastrukturalny

  Języki: angielski, francuski, niderlandzki

  Przez wiele lat kierował działem prawnym holdingu przemysłowego. Posiada szerokie doświadczenie praktyczne w obsłudze projektów na rynku kapitałowym (oferty publiczne na „dużym” rynku GPW oraz NewConnect), dogłębną znajomość zagadnień prawnych dotyczących rozwijających się przedsiębiorstw oraz restrukturyzacji grup kapitałowych. Od 2010 roku pełni funkcję głównego doradcy i eksperta prawnego think tanku Fundacja Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa. Współpracuje na co dzień w międzynarodowym środowisku, realizując przedsięwzięcia i negocjując w imieniu klientów z zagranicznymi partnerami i kontrahentami.

  W DGP jest wspólnikiem i zajmuje się w szczególności problematyką spółek handlowych, projektami inwestycyjnymi, rynkiem kapitałowym oraz doradztwem i negocjowaniem umów gospodarczych.

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego Catholic University of America (Columbus School of Law) (Washington, D.C.) i WPiA UJ oraz International and European Legal Studies Programme na Uniwersytecie w Antwerpii (Belgia). W 2011 roku ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

  Interesuje się muzyką, kulturą śródziemnomorską oraz psychologią w biznesie.

   

 • Michał Potoplak

  Wspólnik Zarządzający / Dyrektor Fundusze UE
  Michał Potoplak
  Wspólnik Zarządzający / Dyrektor Fundusze UE
  Specjalizacja: fundusze UE

  Języki: angielski, niemiecki

  Do tej pory pozyskał blisko 3 miliardy złotych ze środków publicznych na przedsięwzięcia m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, na Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach i liczne inwestycje przedsiębiorstw. Był organizatorem i koordynatorem projektów międzynarodowych m.in. we współpracy z Miastem Jastrzębie-Zdrój, Ibbenbueren, Karvina, Prievidza, Velenje czy Tourcoing. Jest autorem wielu ekspertyz wykonywanych na potrzeby m.in. Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

  W DGP jest wspólnikiem zarządzającym. Zajmuje się projektami związanymi z pozyskiwaniem kapitału na innowacyjne projekty z funduszy UE, funduszy venture, tzw.;„Programów Brukselskich”. Organizuje konferencje międzynarodowe w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Jest członkiem Krajowego Panelu Ekspertów ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

  Absolwent Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Stypendysta na kierunku Political Science przy University of Toronto.

  W wolnej chwili jeździ rowerem po górach, biega, czyta książki. Jego pasją są Włochy i wszystko co z nimi związane.

 • Piotr Grzesiak

  Wspólnik Zarządzający / Dyrektor Corporate Finance
  Piotr Grzesiak
  Wspólnik Zarządzający / Dyrektor Corporate Finance
  Specjalizacja: doradztwo na rynku kapitałowym

  Język: angielski

  W latach 1995-1998 był zatrudniony jako analityk finansowy a następnie kierownik działu analiz w Biurze Maklerskim Arabski i Gawor. Przez kilka lat pracował w spółce giełdowej Comarch SA, gdzie zajmował stanowisko analityka finansowego oraz specjalisty ds. obowiązków informacyjnych. W latach 2006-2007 pracował w consultingu na stanowiskach dyerktora projektów, dyrektora wykonawczego oraz prokurenta. Od 2007 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce DGP Art Capital, która jest wpisana na listę Autoryzowanych Doradców rynku NewConnect.

  W DGP zajmuje się kompleksowym doradztwem na rynku kapitałowym w tym: wprowadzaniem spółek na giełdę papierów wartościowych, emisjami akcji i obligacji, sprzedażą/nabywaniem przedsiębiorstw, fuzjami i przejęciami, analizami ekonomicznymi i biznes planami, wycenami firm, projektów inwestycyjnych i instrumentów finansowych, due diligence finansowe, relacjami inwestorskimi i obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych.

  Absolwent Rachunkowości na Wydziale Zarządzania oraz Finansów i Bankowości na Wydziale Ekonomii przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

  W wolnym czasie podróżuje z rodziną oraz uprawia rozmaite sporty.

 • Jakub Chłąd

  Radca Prawny / Dyrektor Ukrainian Desk
  Jakub Chłąd
  Radca Prawny / Dyrektor Ukrainian Desk
  Specjalizacje: prawo ukraińskie, prawo bankowe, papiery wartościowe

  Języki: angielski, ukraiński

  Od 2006 roku pracował w kancelarii radców prawnych jako prawnik (2005-2007), a następnie (2007-2010) jako kierownik działu Rynków Finansowych. Był członkiem zarządu w Idea Banku na Ukrainie, gdzie pełnił funkcje dyrektora departamentów: prawnego, prawno-administracyjnego oraz windykacji. Od 2012 roku do dnia dzisiejszego jest Partnerem Zarządzającym w firmie doradczej Anser Oriens we Lwowie. Prowadzi rozbudowaną działalność naukową i społeczną m.in. był wieloletnim wykładowcą w ramach Szkóły Prawa Polskiego, a także jest współpracownikiem naukowym w Instytucie Allerhanda. Brał udział w licznych szkoleniach i konferencjach, w tym szkolenie „BankExec International” organizowane we Lwowie przez USAID. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa w prasie branżowej.

  W DGP jest dyrektorem Działu Ukraińskiego. Zajmuje się transakcjami oraz wspólnymi przedsięwzięciami przedsiębiorców z Polski i Ukrainy, głównie: pomocą prawną w zakresie rozpoczęcia i planowania działalności gospodarczej, zakładaniem i obsługą spółek prawa ukraińskiego, kompleksowym audytem prawnym spółek wraz z elementami międzynarodowego prawa podatkowego, windykacją, zbadaniem oraz sprawdzeniem wiarygodności kontrahentów, partnerów oraz inwestorów na Ukrainie.

  Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego Catholic University of America (Columbus School of Law) (Washington, D.C.). W 2011 roku ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

  W wolnym czasie uprawia narciarstwo, alpinizm oraz jeździectwo.

   

 • Paulina Piątek-Styła

  Specjalista ds. Cen Transferowych
  Paulina Piątek-Styła
  Specjalista ds. Cen Transferowych
  Specjalizacja: ceny transferowe

  Język: angielski

   

  Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji przy Uniwersytecie Jagielloński. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w zakresie Doradztwa Podatkowego.

  Teoretycznymi  i praktycznymi aspektami problematyki cen transferowych w świetle regulacji polskich, OECD i Unii Europejskiej zajmuje się od 2005 roku. Doświadczenie zdobywała kierując pracami zespołu cen transferowych, a następnie jako manager departamentu cen transferowych w dużych firmach świadczących usługi doradztwa podatkowego. Wiedzę praktyczną uzyskiwała uczestnicząc i kierując audytami podatkowymi (w szczególności w zakresie problematyki cen transferowych), opracowując dokumentacje podatkowe dla krajowych i zagranicznych transakcji kontrolowanych, analizy porównywalności, jak również współtworząc oraz opracowując politykę cen transferowych dla podmiotów działających w wielu branżach. Ponadto jest trenerem, autorką oraz współautorką publikacji prasowych w zakresie problematyki podatkowej.

  W DGP zajmuje się opracowywaniem dokumentacji podatkowej cen transferowych, doradztwem w zakresie problematyki cen transferowych, opracowywaniem polityki cen transferowych, a także indywidualnymi projektami związanymi z problematyką cen transferowych.

  W wolnym czasie czyta książki o wszelakiej tematyce, uprawia sport - przede wszystkim CrossFit. Interesuje się zdrowym stylem życia, w tym również dietetyką.

 • Marta Krzewińska

  Doradca Podatkowy
  Marta Krzewińska
  Doradca Podatkowy
  Specjalizacje: podatki dochodowe, podwójne opodatkowanie, podatkowe aspekty działalności w strefach ekonomicznych

  Język: angielski

  Doświadczenie zawodowe zdobywała w spółce należącej do ogólnopolskiej grupy świadczącej usługi m.in. z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego i giełdowego. Przeprowadziła i uczestniczyła w m.in.: licznych przeglądach podatkowych z zakresu podatku dochodowego osób prawnych, przeglądach mających na celu wskazanie obszarów istotnego ryzyka podatkowego oraz optymalizacji procesów związanych z działalnością w specjalnej strefie ekonomicznej, a także przeglądach podatkowych typu due diligence. Sporządzała wiele pism, w tym: wnioski do Ministra Finansów o wydanie interpretacji indywidualnych z zakresu przepisów prawa podatkowego, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jest autorką i współautorką publikacji z zakresu prawa podatkowego zamieszczanych w prasie codziennej jak również branżowej.

  W DGP zajmuje się zagadnieniami związanymi z podatkami dochodowymi, umowami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz podatkowymi aspektami działalności w specjalnych strefach ekonomicznych.

  Absolwentka Finansów i Bankowości na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Podatków przy Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu wydział zamiejscowy w Chorzowie.

  Czas wolny spędza przede wszystkim aktywnie tj. rower, basen, siłownia. Wieczorami lubi dobrą książkę czy też film. Ponadto w formie relaksu układa puzzle.

   

 • Tomasz Biel

  Doradca Podatkowy
  Tomasz Biel
  Doradca Podatkowy
  Specjalizacja: podatek od towarów i usług

  Język: angielski

  Doświadczenie zawodowe zdobywał w czołowych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym. Przeprowadził liczne audyty podatkowe międzynarodowych korporacji oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa (w tym z branży chemicznej i naftowej). Uczestniczył w badaniach typu due dilligence przed fuzjami spółek z sektora produkcji taboru kolejowego oraz handlu RTV/AGD.  Odbył zagraniczne szkolenia z zakresu opodatkowania VAT transakcji międzynarodowych. Jest także doświadczonym pełnomocnikiem w postępowaniach sądowoadministracyjnych, trenerem oraz autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

  W DGP zajmuje się doradztwem podatkowym, w szczególności doradztwem w zakresie podatku od towarów i usług.

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

  Interesuje się sportem w szczególności tenisem oraz piłką nożną. W sezonie letnim próbuje swoich sił również w żeglarstwie.

 • Joanna Gawarecka

  Analityk Finansowy
  Joanna Gawarecka
  Analityk Finansowy
  Specjalizacje: doradztwo na rynku kapitałowym (projekty emisyjne, upublicznianie spółek), certyfikowany doradca ASO GPW

  Język: angielski

  Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym, koncentrujące się na projektach wejścia na giełdę (IPO, SPO, dopuszczenie do obrotu, ASO NewConnect i Catalyst). Uczestniczyła w kilkudziesięciu projektach na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu, a także w projektach prywatyzacyjnych i projektach analitycznych dla prywatnych właścicieli przedsiębiorstw. Wspomaga spółki notowane na rynku NewConnect i Catalyst – od 2012 r. jest Certyfikowanym Doradcą w Alternatywnym Systemie Obrotu GPW. Od 2009 r. pracuje dla firmy doradczej Art Capital Sp. z o.o. Wcześniej pracowała jako analityk finansowy w domu maklerskim (pozyskiwanie kapitału na rynku publicznym, analizy i wyceny przedsiębiorstw, procesy prywatyzacyjne). Pracowała w Departamencie Skarbu dużego banku (dealer obligacji skarbowych, portfel tradingowy i inwestycyjny), a także przygotowywała i obsługiwała emisje obligacji skarbowych w Ministerstwie Finansów.

  W DGP zajmuje się doradztwem w zakresie emisji akcji i obligacji, sporządzaniem prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych, propozycji nabycia oraz obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych.

  Wykształcenie wyższe ekonomiczne (absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie).

  Interesuje się urokiem różnych zakątków Polski, turystyką pieszą, przejawami kultury materialnej i niematerialnej, ogrodnictwem i rękodziełem.

 • Anna Kasolik

  Adwokat
  Anna Kasolik
  Adwokat
  Specjalizacja: prawo procesowe, prawo  umów, prawo medyczne, prawo autorskie, sprawy rodzinne

  Języki: angielski, francuski

  Współautorka m.in. Metodyki sporządzania umów gospodarczych (Wydawnictwo LexisNexis 2013r)  oraz Metodyki sporządzani pism procesowych w spawach  cywilnych, karnych, gospodarczych i administracyjnych (Wydawnictwo LexisNexis 2013r).

  Współpracując z DGP zajmuje się sporami sądowymi, sporządzaniem i analizą umów  w obrocie gospodarczym, prawem medycznym w tym w szczególności zagadnienia dotyczące błędów medycznych, prawem autorskim, sprawami rodzinnymi w tym postępowania rozwodowe oraz postępowania dotyczące podziałów majątku, a także sprawami z zakresu ochrony dóbr osobistych.

  Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2006 r.), a także studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego wydawniczego i prasowego w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz studia z zakresu prawa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, a nadto studia podyplomowe  zakresu prawa medycznego i bioetyki  prowadzone przez Uniwersytet  Jagielloński.  Odbyła aplikację i po zdaniu egzaminu adwokackiego została wpisana na listę adwokatów w Krakowie.

  Prowadzi zajęcia dla studentów z zakresu procedury cywilnej.

   

 • Małgorzata Olejnik

  Aplikant Radcowski
  Małgorzata Olejnik
  Aplikant Radcowski
  Specjalizacje: prawo gospodarcze, prawo spółek handlowych, prawo rynku kapitałowego

  Język: angielski

  Pierwsze umiejętności praktyczne związane z obsługą prawną podmiotów gospodarczych zdobyła podczas stażu w dziale prawnym spółki holdingowej. Następnie przez okres dwóch lat współpracowała z kancelarią prawną, w której pełniła funkcję asystenta radcy prawnego.

  W DGP zajmuje się przygotowywaniem projektów dwujęzycznych umów gospodarczych i dokumentów korporacyjnych oraz wsparciem bieżącej obsługi prawnej spółek handlowych. Sporządza projekty pism procesowych i opinii prawnych.

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

  W wolnym czasie gra na skrzypcach.

   

 • Ewelina Makowska

  Dyrektor Biura
  Ewelina Makowska
  Dyrektor Biura
  Specjalizacje: administracja biura, wnioski UE

  Język: angielski

  W latach 2014-2016 konstruowała wnioski o  dotacje i refundacje z urzędu pracy, w tym dotacje szkoleniowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zajmowała się również organizacją i koordynowaniem tychże szkoleń. Odbyła szkolenie pn. „Menedżer – coach i mentor”, zdobyła Certyfikat ukończenia warsztatów letnich organizowanych przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu DiAMEnT w zakresie przedsiębiorczości oraz Certyfikat ukończenia warsztatów „Przygotowanie młodych ludzi do pełnienia funkcji społecznych i zapoznanie się przez nich z samorządnością”.

  W DGP odpowiada za kwestie administracyjne oraz organizację pracy biura DGP. Istotnie pomaga również w tworzeniu dokumentacji aplikacyjnych.

  Ukończyła kierunek: Zarządzanie Międzynarodowe na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Obecnie studentka Zarządzania II stopnia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek: Finanse i Controlling.

  W wolnym czasie podróżuje, czyta książki, wybiera się do teatru.

   

 • Wolność konsumpcji i wolność działalności gospodarczej muszą w świadomości każdego obywatela zaistnieć jako nienaruszalne prawo podstawowe.

  - Ludwig Erhard -

WYDARZENIA

Organizujemy, a także bierzemy czynny udział w prestiżowych wydarzeniach gospodarczych

VI Europejski Kongres MŚP

Katowice 11.10.16 r.

Podczas VI edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zespół DGP zorganizował autorską sesję panelową pn. ”Zarządzanie 2.0: źródło przewagi konkurencyjnej nowoczesnych polskich MŚP”. Omówiono między innymi rolę wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, a także kulturę organizacyjną.

Konferencja
ICED

Jastrzębie Zdrój 16.01.16 r.

Konferencja pn.”Reindustrializacja europejskich miast” zainicjowała cykl spotkań, na których przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządów, administracji publicznej oraz instytucji otoczenia biznesu dyskutowali, w jaki sposób samorządy mogą kreować dogodne warunki dla rozwoju przemysłu.

Śląski Kongres Obywatelski

Tarnowskie Góry 16.11.13 r.

Celem ŚKO 2013 było podniesienie aktywności obywatelskiej na terenie województwa śląskiego poprzez stworzenie regionalnego forum współpracy pomiędzy przedstawicielami środowisk kształtujących rozwój społeczno-gospodarczy regionu.

TT Academy of Civil Society

Ustroń 19-23.08.10 r.

Konferencja pn. “Citizen activism – corporate social responsibility” to jeden z wielu projektów organizowanych przez Twinned Towns Academy od Civil Sovciety na terenie Europy. Celem było podkreślenie, jak ważna jest współpraca między gminami a przedsiębiorstwami oraz wyartykułowanie społecznej odpowiedzialności ludzi biznesu.

DGP

 – Skoncentrowani na tworzeniu i dostarczaniu wartości dla innych –

Błąd: Proszę sprawdź swoje wpisy!

 

Zapisz się na darmowy NEWSLETTER! 
Otrzymasz porady ekspertów w przystępnej formie i bezpłatny udział w webinariach!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r nr 144, poz. 1204).

Więcej informacji o polityce prywatności

 

Skontaktuj się z nami

Błąd: Proszę sprawdź swoje wpisy!

DGP Doniec Górecki Potoplak Spółka jawna

Zakopiańska 58
30-418 Kraków
Polska
+48 12 307 96 96
biuro@i-dgp.com
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000569443 REGON: 362182213 NIP: 6793114522
Pod tym linkiem znajdziesz mapę ze szczegółami dojazdu.