Doradztwo Podatkowe

Oferujemy kompleksowe doradztwo prowadzone przez doświadczony zespół w dziedzinie prawa podatkowego.

 
 • Michał Górecki

  Wspólnik Zarządzający / Radca Prawny
  Michał Górecki
  Wspólnik Zarządzający / Radca Prawny
  Specjalizacje: obsługa korporacyjna, rynek kapitałowy i obsługa inwestycji, procesy restrukturyzacyjne, negocjowanie umów gospodarczych, rynek infrastrukturalny

  Języki: angielski, francuski, niderlandzki

  Przez wiele lat kierował działem prawnym holdingu przemysłowego. Posiada szerokie doświadczenie praktyczne w obsłudze projektów na rynku kapitałowym (oferty publiczne na „dużym” rynku GPW oraz NewConnect), dogłębną znajomość zagadnień prawnych dotyczących rozwijających się przedsiębiorstw oraz restrukturyzacji grup kapitałowych. Od 2010 roku pełni funkcję głównego doradcy i eksperta prawnego think tanku Fundacja Instytut Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa. Współpracuje na co dzień w międzynarodowym środowisku, realizując przedsięwzięcia i negocjując w imieniu klientów z zagranicznymi partnerami i kontrahentami.

  W DGP jest wspólnikiem i zajmuje się w szczególności problematyką spółek handlowych, projektami inwestycyjnymi, rynkiem kapitałowym oraz doradztwem i negocjowaniem umów gospodarczych.

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego Catholic University of America (Columbus School of Law) (Washington, D.C.) i WPiA UJ oraz International and European Legal Studies Programme na Uniwersytecie w Antwerpii (Belgia). W 2011 roku ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

  Interesuje się muzyką, kulturą śródziemnomorską oraz psychologią w biznesie.

   

 • Paulina Piątek-Styła

  Specjalista ds. Cen Transferowych
  Paulina Piątek-Styła
  Specjalista ds. Cen Transferowych
  Specjalizacja: ceny transferowe

  Język: angielski

   

  Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji przy Uniwersytecie Jagielloński. Ukończyła również studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w zakresie Doradztwa Podatkowego.

  Teoretycznymi  i praktycznymi aspektami problematyki cen transferowych w świetle regulacji polskich, OECD i Unii Europejskiej zajmuje się od 2005 roku. Doświadczenie zdobywała kierując pracami zespołu cen transferowych, a następnie jako manager departamentu cen transferowych w dużych firmach świadczących usługi doradztwa podatkowego. Wiedzę praktyczną uzyskiwała uczestnicząc i kierując audytami podatkowymi (w szczególności w zakresie problematyki cen transferowych), opracowując dokumentacje podatkowe dla krajowych i zagranicznych transakcji kontrolowanych, analizy porównywalności, jak również współtworząc oraz opracowując politykę cen transferowych dla podmiotów działających w wielu branżach. Ponadto jest trenerem, autorką oraz współautorką publikacji prasowych w zakresie problematyki podatkowej.

  W DGP zajmuje się opracowywaniem dokumentacji podatkowej cen transferowych, doradztwem w zakresie problematyki cen transferowych, opracowywaniem polityki cen transferowych, a także indywidualnymi projektami związanymi z problematyką cen transferowych.

  W wolnym czasie czyta książki o wszelakiej tematyce, uprawia sport - przede wszystkim CrossFit. Interesuje się zdrowym stylem życia, w tym również dietetyką.

 • Tomasz Biel

  Doradca Podatkowy
  Tomasz Biel
  Doradca Podatkowy
  Specjalizacja: podatek od towarów i usług

  Język: angielski

  Doświadczenie zawodowe zdobywał w czołowych firmach zajmujących się doradztwem podatkowym. Przeprowadził liczne audyty podatkowe międzynarodowych korporacji oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa (w tym z branży chemicznej i naftowej). Uczestniczył w badaniach typu due dilligence przed fuzjami spółek z sektora produkcji taboru kolejowego oraz handlu RTV/AGD.  Odbył zagraniczne szkolenia z zakresu opodatkowania VAT transakcji międzynarodowych. Jest także doświadczonym pełnomocnikiem w postępowaniach sądowoadministracyjnych, trenerem oraz autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

  W DGP zajmuje się doradztwem podatkowym, w szczególności doradztwem w zakresie podatku od towarów i usług.

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego.

  Interesuje się sportem w szczególności tenisem oraz piłką nożną. W sezonie letnim próbuje swoich sił również w żeglarstwie.

 • Marta Krzewińska

  Doradca Podatkowy
  Marta Krzewińska
  Doradca Podatkowy
  Specjalizacje: podatki dochodowe, podwójne opodatkowanie, podatkowe aspekty działalności w strefach ekonomicznych

  Język: angielski

  Doświadczenie zawodowe zdobywała w spółce należącej do ogólnopolskiej grupy świadczącej usługi m.in. z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego i giełdowego. Przeprowadziła i uczestniczyła w m.in.: licznych przeglądach podatkowych z zakresu podatku dochodowego osób prawnych, przeglądach mających na celu wskazanie obszarów istotnego ryzyka podatkowego oraz optymalizacji procesów związanych z działalnością w specjalnej strefie ekonomicznej, a także przeglądach podatkowych typu due diligence. Sporządzała wiele pism, w tym: wnioski do Ministra Finansów o wydanie interpretacji indywidualnych z zakresu przepisów prawa podatkowego, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jest autorką i współautorką publikacji z zakresu prawa podatkowego zamieszczanych w prasie codziennej jak również branżowej.

  W DGP zajmuje się zagadnieniami związanymi z podatkami dochodowymi, umowami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz podatkowymi aspektami działalności w specjalnych strefach ekonomicznych.

  Absolwentka Finansów i Bankowości na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu Podatków przy Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu wydział zamiejscowy w Chorzowie.

  Czas wolny spędza przede wszystkim aktywnie tj. rower, basen, siłownia. Wieczorami lubi dobrą książkę czy też film. Ponadto w formie relaksu układa puzzle.

   

 • Małgorzata Olejnik

  Aplikant Radcowski
  Małgorzata Olejnik
  Aplikant Radcowski
  Specjalizacje: prawo gospodarcze, prawo spółek handlowych, prawo rynku kapitałowego

  Język: angielski

  Pierwsze umiejętności praktyczne związane z obsługą prawną podmiotów gospodarczych zdobyła podczas stażu w dziale prawnym spółki holdingowej. Następnie przez okres dwóch lat współpracowała z kancelarią prawną, w której pełniła funkcję asystenta radcy prawnego.

  W DGP zajmuje się przygotowywaniem projektów dwujęzycznych umów gospodarczych i dokumentów korporacyjnych oraz wsparciem bieżącej obsługi prawnej spółek handlowych. Sporządza projekty pism procesowych i opinii prawnych.

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

  W wolnym czasie gra na skrzypcach.

   

Zespół DGP to doświadczeni, wykwalifikowani doradcy i specjaliści podatkowi – prawdziwi pasjonaci prawa podatkowego. Nie boimy się wyzwań, zawsze komponujemy indywidualne rozwiązania. Poprzez stawianie sobie najwyższych wymagań, staramy się Państwu zapewnić obsługę na najwyższym poziomie.

W ramach doradztwa podatkowego DGP oferuje kompleksowe wsparcie związane z należnościami podatkowymi. Zajmujemy się doradztwem bieżącym a także projektowym. Skutecznie reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach sądowych. Prowadzimy szczegółowe przeglądy podatkowe operacji gospodarczych. Doradzamy w podatkowych aspektach w specjalnych strefach ekonomicznych i innych dziedzinach prawa podatkowego.

DGP oferuje bieżące konsultacje z opiekunami merytorycznymi i regularne spotkania z ekspertami podatkowymi.

Sporządzamy opinie podatkowe i inne porady pisemne (również w formie elektronicznej) w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Analizujemy przedstawione do zaopiniowania umowy i inne dokumenty, pod kątem konsekwencji podatkowych oraz ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

DGP oferuje udział ekspertów podatkowych w efektywnym planowaniu transakcji od samych podstaw.

Analizujemy oraz przygotowujemy dokumenty dotyczące operacji gospodarczych. Świadczymy pomoc w zakresie ustalania warunków rynkowych transakcji oraz sporządzenia dokumentacji cen transferowych (w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi). Sporządzamy opinie lub raporty potwierdzające konsekwencje podatkowe transakcji. Zajmujemy się zabezpieczeniem pozycji podatkowej Klienta w drodze uzyskania interpretacji indywidualnej. Zapewniamy wsparcie w trakcie ewentualnej kontroli lub postępowań przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

DGP oferuje wsparcie w trakcie kontroli podatkowych i skarbowych, na etapie postępowań podatkowych oraz w postępowaniach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, a także Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zajmujemy się także inicjowaniem, na żądanie Klienta, postępowań w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty podatku oraz uzyskania indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

DGP zajmuje się doradztwem na etapie planowania transakcji z podmiotem powiązanym.

Prowadzimy dokumentację podatkową cen transferowych na podstawie polskich przepisów w zakresie cen transferowych. Zapewniamy weryfikację i ocenę posiadanej dokumentacji cen transferowych z opcjonalnym uzupełnieniem o brakujące / istotne elementy. Dostosowujemy dokumentacje grupowe do polskich przepisów w zakresie cen transferowych lub „local file” do Jednolitej Europejskiej Dokumentacji Cen Transferowych.

Oceniamy planowane lub zawarte umowy z podmiotami powiązanymi pod kątem cen transferowych. Oferujemy pomoc w weryfikacji lub weryfikujemy i ustalamy podmioty powiązane, a także transakcje zawarte lub realizowane pod kątem obowiązku sporządzenia dokumentacji.

Proponujemy również elastyczne formy współpracy (m.in. doradztwo i konsultacje przy samodzielnym sporządzaniu dokumentacji cen transferowych, dedykowane wdrożenie pracowników Klienta na stanowiska wewnętrznych specjalistów).

DGP zajmuje się kompleksowymi przeglądami podatkowymi w zakresie: podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości, cen transferowych (w zakresie identyfikacji kręgu podmiotów powiązanych i transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu).

Ponadto prowadzimy przeglądy podatkowe konkretnych operacji gospodarczych, takich jak: zakup i sprzedaż nieruchomości, fuzje i przekształcenia, raporty, transakcje z podmiotami powiązanymi, operacje o charakterze optymalizacji podatkowej.

DGP specjalizuje się również w podatkowych aspektach działalności w strefach ekonomicznych.

Zajmujemy się kwalifikowaniem przychodów i kosztów do działalności opodatkowanej i zwolnionej z opodatkowania. Ustalamy metodologie alokacji tzw. kosztów wspólnych do działalności opodatkowanej i zwolnionej z opodatkowania. Oferujemy dyskontowanie udzielonej pomocy publicznej i wydatków inwestycyjnych ponoszonych przez przedsiębiorcę strefowego. Ustalamy dostępną pule pomocy publicznej oraz monitorujemy poziom jej wykorzystania. Rozstrzygamy bieżące wątpliwości związane z rozliczeniami podatkowymi.

Zapewniamy reprezentowanie przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej oraz sądami administracyjnymi w sporach dotyczących zasad korzystania ze zwolnienia z opodatkowania.

Zasady rozliczeń

Stosujemy różne modele wynagrodzeń dostosowane do specyfiki sprawy i charakteru relacji z klientem oraz jego preferencji. Kładziemy nacisk na przejrzystość ustaleń dotyczących kwestii finansowych oraz zapewnienie pełnej informacji o wydatkach ponoszonych przez klienta w związku z realizacją zlecenia. Staramy się, aby wysoka wartość naszych usług pozostawała we właściwej relacji do rozsądnych kosztów ponoszonych ze strony klienta.

Stała kwota płatna miesięczna obejmująca ustalony przez strony limit godzin świadczonego doradztwa (możliwe rozliczane godzin doradztwa w dłuższym okresie czasu, np.: kwartalnie).

Zalety: możliwość zaplanowania przez klienta budżetu oraz negocjowania atrakcyjnych warunków współpracy w ramach abonamentu z uwagi na stałą relację z DGP, zapewnienie nieprzerwanej kompleksowej obsługi prawnej przy udziale dedykowanego opiekuna z naszej strony.

Masz pytania? Napisz do nas.

Błąd: Proszę sprawdź swoje wpisy!

DGP Doniec Górecki Spółka Komandytowa

 Zakopiańska 58
30-418 Kraków
Polska+48 12 307 96 96
biuro@i-dgp.com
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000574486 REGON: 362472945 NIP: 6793115993