Fundusze UE

Oferujemy kompetentne doradztwo z zakresu pozyskiwania kapitału świadczone przez zespół specjalistów DGP.

 • Michał Potoplak

  Wspólnik Zarządzający / Dyrektor Fundusze UE
  Michał Potoplak
  Wspólnik Zarządzający / Dyrektor Fundusze UE
  Specjalizacja: fundusze UE

  Języki: angielski, niemiecki

  Do tej pory pozyskał blisko 3 miliardy złotych ze środków publicznych na przedsięwzięcia m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, na Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach i liczne inwestycje przedsiębiorstw. Był organizatorem i koordynatorem projektów międzynarodowych m.in. we współpracy z Miastem Jastrzębie-Zdrój, Ibbenbueren, Karvina, Prievidza, Velenje czy Tourcoing. Jest autorem wielu ekspertyz wykonywanych na potrzeby m.in. Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

  W DGP jest wspólnikiem zarządzającym. Zajmuje się projektami związanymi z pozyskiwaniem kapitału na innowacyjne projekty z funduszy UE, funduszy venture, tzw.;„Programów Brukselskich”. Organizuje konferencje międzynarodowe w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Jest członkiem Krajowego Panelu Ekspertów ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

  Absolwent Stosunków Międzynarodowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Stypendysta na kierunku Political Science przy University of Toronto.

  W wolnej chwili jeździ rowerem po górach, biega, czyta książki. Jego pasją są Włochy i wszystko co z nimi związane.

 • Joanna Gawarecka

  Analityk Finansowy
  Joanna Gawarecka
  Analityk Finansowy
  Specjalizacje: doradztwo na rynku kapitałowym (projekty emisyjne, upublicznianie spółek), certyfikowany doradca ASO GPW

  Język: angielski

  Posiada ponad 20-letnie doświadczenie na rynku kapitałowym, koncentrujące się na projektach wejścia na giełdę (IPO, SPO, dopuszczenie do obrotu, ASO NewConnect i Catalyst). Uczestniczyła w kilkudziesięciu projektach na rynku regulowanym oraz w alternatywnym systemie obrotu, a także w projektach prywatyzacyjnych i projektach analitycznych dla prywatnych właścicieli przedsiębiorstw. Wspomaga spółki notowane na rynku NewConnect i Catalyst – od 2012 r. jest Certyfikowanym Doradcą w Alternatywnym Systemie Obrotu GPW. Od 2009 r. pracuje dla firmy doradczej Art Capital Sp. z o.o. Wcześniej pracowała jako analityk finansowy w domu maklerskim (pozyskiwanie kapitału na rynku publicznym, analizy i wyceny przedsiębiorstw, procesy prywatyzacyjne). Pracowała w Departamencie Skarbu dużego banku (dealer obligacji skarbowych, portfel tradingowy i inwestycyjny), a także przygotowywała i obsługiwała emisje obligacji skarbowych w Ministerstwie Finansów.

  W DGP zajmuje się doradztwem w zakresie emisji akcji i obligacji, sporządzaniem prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych, propozycji nabycia oraz obowiązkami informacyjnymi spółek publicznych.

  Wykształcenie wyższe ekonomiczne (absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie).

  Interesuje się urokiem różnych zakątków Polski, turystyką pieszą, przejawami kultury materialnej i niematerialnej, ogrodnictwem i rękodziełem.

 • Ewelina Makowska

  Dyrektor Biura
  Ewelina Makowska
  Dyrektor Biura
  Specjalizacje: administracja biura, wnioski UE

  Język: angielski

  W latach 2014-2016 konstruowała wnioski o  dotacje i refundacje z urzędu pracy, w tym dotacje szkoleniowe z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zajmowała się również organizacją i koordynowaniem tychże szkoleń. Odbyła szkolenie pn. „Menedżer – coach i mentor”, zdobyła Certyfikat ukończenia warsztatów letnich organizowanych przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w ramach projektu DiAMEnT w zakresie przedsiębiorczości oraz Certyfikat ukończenia warsztatów „Przygotowanie młodych ludzi do pełnienia funkcji społecznych i zapoznanie się przez nich z samorządnością”.

  W DGP odpowiada za kwestie administracyjne oraz organizację pracy biura DGP. Istotnie pomaga również w tworzeniu dokumentacji aplikacyjnych.

  Ukończyła kierunek: Zarządzanie Międzynarodowe na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Obecnie studentka Zarządzania II stopnia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek: Finanse i Controlling.

  W wolnym czasie podróżuje, czyta książki, wybiera się do teatru.

   

DGP to wyspecjalizowana kadra w świadczeniu usług doradczych z zakresu pozyskiwania kapitału na inwestycje przedsiębiorstw i jednostek samorządowych oraz w przygotowywaniu opracowań analitycznych monitorujących rozwój społeczno-gospodarczy. Prowadzimy projekty zarówno finansowane ze środków krajowych, jak i tzw. „funduszy brukselskich” – nadal stosunkowo rzadko wykorzystywanych w Polsce.

 

DGP zapewnia dobór odpowiedniego źródło finansowania uwzględniającego cel inwestycji, harmonogram jej wdrażania czy też maksymalną wysokość dotacji.

Tworzymy montaże finansowe uwzględniając środki własne, instrumenty dłużne, jak obligacje/kredyty, preferencyjne pożyczki, poręczenia i gwarancje bankowe, udziałowe formy pozyskiwania kapitału (w tym fundusze venture czy private equity).

DGP wykonuje również analizę potrzeb inwestycyjnych.

Określamy wielkość przedsiębiorstwa na podstawie liczby pracowników, badamy aktywa bilansu i obrotów, analizujemy wydatki inwestycyjne pod kątem możliwości ich sfinansowania ze środków publicznych, alternatywnie z innych źródeł finansowania.

DGP specjalizuje się w przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych.

Zawieramy dodatkowe analizy w zależności od potrzeb danego konkursu, np. studium wykonalności i biznes planu, strategii eksportowej etc. Zapewniamy wsparcie w pozyskaniu wymaganych załączników, takich jak: opinie o innowacyjności, dokumenty środowiskowe, dokumenty finansowe, badania rynkowe, pozwolenia na budowę etc. Przeprowadzamy analizy finansowe, ekonomiczne a także wrażliwości i ryzyka.

W DGP przejmujemy odpowiedzialność za rozliczenie dotacji Klienta. Zajmujemy się przygotowaniem wniosków o płatność, monitorowaniem inwestycji pod kątem jej zgodności z zapisami umowy o dofinansowanie oraz zgodności z prawem. Zapewniamy bieżące sprawdzanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji księgowej.

Pomożemy w przygotowaniu postępować konkurencyjnych na wybór wykonawców zadań realizowanych w ramach dofinansowanego projektu.

Otrzymanie dotacji to dopiero początek korzystania ze środków zewnętrznych. Szereg wymogów i obostrzeń, którymi jest obwarowana umowa o dofinansowaniu, może narażać przedsiębiorców na liczne zagrożenia skutkujące zwrotem dotacji.
W DGP, prowadząc monitoring dofinansowanej inwestycji, zdejmujemy z naszych klientów ryzyko zerwania przez instytucję finansującą umowy dofinansowania.

Zasady rozliczeń

Stosujemy różne modele wynagrodzeń dostosowane do specyfiki sprawy i charakteru relacji z klientem oraz jego preferencji. Kładziemy nacisk na przejrzystość ustaleń dotyczących kwestii finansowych oraz zapewnienie pełnej informacji o wydatkach ponoszonych przez klienta w związku z realizacją zlecenia. Staramy się, aby wysoka wartość naszych usług pozostawała we właściwej relacji do rozsądnych kosztów ponoszonych ze strony klienta.

Stała kwota płatna miesięczna obejmująca ustalony przez strony limit godzin świadczonego doradztwa (możliwe rozliczane godzin doradztwa w dłuższym okresie czasu, np.: kwartalnie).

Zalety: możliwość zaplanowania przez klienta budżetu oraz negocjowania atrakcyjnych warunków współpracy w ramach abonamentu z uwagi na stałą relację z DGP, zapewnienie nieprzerwanej kompleksowej obsługi prawnej przy udziale dedykowanego opiekuna z naszej strony.

 

 

Masz pytania? Napisz do nas.

Błąd: Proszę sprawdź swoje wpisy!

DGP  Spółka zo.o. Spółka komandytowa

 Zakopiańska 58
30-418 Kraków
Polska+48 12 307 96 96
biuro@i-dgp.com
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000683411 REGON: 367571847 NIP: 6793151782